ห้องเรียน

คอร์สเตรียมสอบเข้ามหาลัย ฟิสิกส์ ( เพิ่มเติม ) (PAT2 , 9 วิชาสามัญ)

-

ผู้สอน : อ. ประสิทธิ์

บทเรียนในคอร์สนี้

ระบบจะทำการคำนวนค่าใช้จ่ายเป็นวินาทีทันทีเมื่อวิดีโอเริ่มเล่น