ห้องเรียน

คอร์สเตรียมสอบเข้ามหาลัย คณิต ( เพิ่มเติม )(PAT1 , 9 วิชาสามัญ)

-

ผู้สอน : อ. ประสิทธิ์

บทเรียนในคอร์สนี้

ระบบจะทำการคำนวนค่าใช้จ่ายเป็นวินาทีทันทีเมื่อวิดีโอเริ่มเล่น