ห้องเรียน

คอร์สทำเกรด เคมี ม.4 - ม.6 ( เพิ่มเติม)(PAT2, 9 วิชาสามัญ)

-

ผู้สอน : อ. ประสิทธิ์

บทเรียนในคอร์สนี้

ระบบจะทำการคำนวนค่าใช้จ่ายเป็นวินาทีทันทีเมื่อวิดีโอเริ่มเล่น

เอกสารประกอบการเรียน

โปรดลงชื่อเข้าสู่ระบบ (login) ก่อน Download เอกสาร (ลงทะเบียน Free) !

เอกสารประกอบการเรียน ของคอร์สทำเกรด เคมี ม.4 - ม.6 ( เพิ่มเติม)(PAT2, 9 วิชาสามัญ)

     ติวสบายเคมี (เพิ่มเติม) บทที่ 01 อะตอมและตารางธาตุ
     ติวสบายเคมี (เพิ่มเติม) บทที่ 02 พันธะเคมี
     ติวสบายเคมี (เพิ่มเติม) บทที่ 04 ปริมาณสัมพันธ์
     ติวสบายเคมี (เพิ่มเติม) บทที่ 06 อัตราการเกิดปฏิกริยาเคมี
     ติวสบายเคมี (เพิ่มเติม) บทที่ 07 สมดุลเคมี
     ติวสบายเคมี (เพิ่มเติม) บทที่ 08 กรดเบส