ห้องเรียน

คอร์สทำเกรด ฟิสิกส์ ม.4 - ม.6 ( เพิ่มเติม ) (PAT2, 9 วิชาสามัญ)

-

ผู้สอน : อ. ประสิทธิ์

บทเรียนในคอร์สนี้

ระบบจะทำการคำนวนค่าใช้จ่ายเป็นวินาทีทันทีเมื่อวิดีโอเริ่มเล่น