ห้องเรียน

คอร์สทำเกรด ฟิสิกส์ ม.4 - ม.6 ( พื้นฐาน ) (ONET)

-

ผู้สอน : อ. ประสิทธิ์

บทเรียนในคอร์สนี้

ระบบจะทำการคำนวนค่าใช้จ่ายเป็นวินาทีทันทีเมื่อวิดีโอเริ่มเล่น

เอกสารประกอบการเรียน

โปรดลงชื่อเข้าสู่ระบบ (login) ก่อน Download เอกสาร (ลงทะเบียน Free) !

เอกสารประกอบการเรียน ของคอร์สทำเกรด ฟิสิกส์ ม.4 - ม.6 ( พื้นฐาน ) (ONET)

     ติวสบายฟิสิกส์ (พื้นฐาน) บทที่ 01 บทนำ
     ติวสบายฟิสิกส์ (พื้นฐาน) บทที่ 02 สนามของแรง
     ติวสบายฟิสิกส์ (พื้นฐาน) บทที่ 03 คลื่น
     ติวสบายฟิสิกส์ (พื้นฐาน) บทที่ 04 กัมมันตภาพรังสีและพลังงานนิวเคลียร์